אז מה היה לנו שם? על הרגע המקדים

אם הכל פועל כמו שצריך, כל כותב מגיע לרגע הזה בחייו שבו הוא צריך לתאר משהו שלא ראה מעולם. או גרוע מזה: משהו שלא היה רוצה לראות, כי סיפורים מטבעם דורשים רגעי קיצון. אז אפשר לא להכיר ולא לרצות להכיר, אבל את התאור מוכרחים לכתוב ללא דופי. ואז יושב הכותב בידיים פכורות על המקלדת ומנסה …