"אי אפשר להפוך מסופר גרוע לסופר מיומן, באותה מידה שאי אפשר להפוך מסופר טוב לסופר דגול. אבל ניתן, באמצעות עבודה רבה וקשה, להפוך מסופר מיומן לסופר טוב", אומר סטיבן קינג, שיש לו הזכות לומר יותר ממילה אחת על מיומנות כתיבה.

החלק הראשון של המשפט נכון: אי אפשר להפוך סופר גרוע לסופר מיומן, כי לסופר גרוע לא יהיו הכלים ולא תהיה הסבלנות לרכוש מיומנות. גם החלק האחרון נכון: סופר מיומן יכול להפוך לסופר טוב, אם הוא אוסף לו כלים נכונים, משתמש בהם נכון וממשיך ללמוד.

אבל על החלק האמצעי אפשר להתווכח, כי מה שמפריד בין סופר טוב לסופר דגול הוא הניצוץ. חוט האש הזה שעובר בין המילים, והופך אותן ממקבץ אותיות מסודרות ליישות מתעוררת לחיים. ואל הניצוץ הזה אפשר להגיע אחרי שפשוף הגון, כמו שתי אבנים שמתחככות זו בזו מספיק זמן.

'העשרת כותבים' נולד, כמו כל דבר טוב, מתוך צורך. שנים בחדר הכתיבה והעריכה הספיקו לי כדי לראות שהקסם הזה, כתיבה טובה, עדיין חי ומחולל פלאים, ושכוחות כתיבה טובים נשאבים החוצה רק כי לא סיקרנו אותם מספיק.

עוד ראיתי, שיש כלים פשוטים וישימים מוכנים לשימוש, וצריך רק לעשות אותם זמינים, או טוב יותר – ללמד כל אחד איך לבנות כלים כאלו בעצמו.

מגיעה לנו כתיבה טובה, עיתונות טובה, ומגיע למילים שנעשה בהן שימוש לטובה.